Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Các dịch vụ tư vấn
  • Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình quốc phòng
  • Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn phục vụ lập dự án đầu tư thiết kế công trình
  • Thiết kế và lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông vận tải, thủy lợi, công trình quốc phòng, hệ thống truyền tải điện trung thế và hạ thế dưới 35KV
  • Thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình quốc phòng, giao thông vận tải và thủy lợi
  • Kiểm định, giám sát chất lượng các công trình, đánh giá ảnh hưởng các dự án đến môi trường
  • Quản lý dự án và giám sát kỹ thuật, xây lắp các công trình xây dựng
  • Tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, xây lắp các công trình xây dựng
  • Đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân sự cố các công trình xây dựng
  • Xây dựng thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng cấp Bộ, cấp Nhà nước do Xí nghiệp thiết kế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét