Thứ Tư, 1 tháng 9, 2010

Kỹ thuật ánh sáng pro!

MỤC LỤC
Lời giới thiệu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản về ánh sáng
Lịch sử phát triển của kỹ thuật chiếu sáng
Bản chất của ánh sáng
Hệ thống thị giác
Các đại lượng đo ánh sáng
Các định luật cơ bản của quang hình học
Một số tính năng thị giác
Màu của nguồn sáng
Chỉ số truyền đạt màu
Các loại nguồn sáng
Các dụng cụ đo ánh sáng
Chương 2: Đèn và bộ đèn
Các phương pháp tạo ra ánh sáng
Những đặc điểm chung của các loại đèn
Đèn sợi đốt
Đèn huỳnh quang
Các đèn phóng điện
Các nguồn sáng mới
Bộ đèn
Chương 3: Chiếu sáng nội thất
Chiếu sáng nội thất công trình công cộng
Phương pháp tổ hợp chiếu sáng và hình thức đèn
Chiếu sáng tự nhiên
Phương pháp đơn giản hóa
Nghệ thuật chiếu sáng nội thất
Chương 4: Chiếu sáng đèn giao thông
Khái niệm chung về chiếu sáng công cộng
Bộ đèn chiếu sáng ngoại thất
Chiếu sáng đèn giao thông
Phương pháp tỷ số R
Phương pháp độ chói đường
Bài tập về chiếu sáng đường
Ứng dụng phần mềm DIALUX
Chương 5: Chiếu sáng công trình và giao thông đô thị
Chức năng chiếu sáng đô thị ban đêm
Tiêu chuẩn độ rọi
Chiếu sáng công viên, vườn hoa
Chiếu sáng các công trình kiến trúc
Chiếu sáng tượng đài
Chiếu sáng các công trình thể thao
Chương 6: Hệ thống cung cấp điện và điều khiển chiếu sáng
Tính và chọn tiết diện dây dẫn
Hệ thống cung cấp điện
Quy chuẩn hệ thống chiếu sáng
Điều khiển hệ thống chiếu sáng
Chương 7: Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và quản lý hệ thống
Lắp đặt hệ thống chiếu sáng
Vận hành hệ thống chiếu sáng
Bảo dưỡng các thiết bị chiếu sáng
Các hiện tượng xuống cấp
Quản lý hệ thống chiếu sáng
DSM chiếu sáng công cộng
Tiết kiệm điện năng trong chiếu sáng
Nâng cấp hệ thống chiếu sáng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét