Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Mạch tạo trễ 9s và mạch rơle

Mạch tạo trễ 9s và mạch rơle Array In Array
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 09 Tháng 1 2009 01:00Đây là mạch trễ 9 s được sử dụng 10 con LED cung cấp bở nguồn 12V. Khi đóng chân reset , 4017 bắt đầu đếm hệ thập phân và ddc bắt đầu từ 0 được điều khiển từ chân 3 của 555. Khi công tắc mở thì tran lúc đó sẽ đóng tụ 22u bắt đầu được nạp thì 555 sẽ sinh ra 1 tín hiệu đưa vào 4017 và bắt đầu đếm từ 0 đến 10.

Mở rộng bộ sắp sếp thứ tự 16LED Array In Array
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 09 Tháng 1 2009 01:00
Bộ sắp sếp thứ tự 18 LED dùng 4017 Array In Array
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 09 Tháng 1 2009 00:59


The LED sequencer below shows a possible solution using a few extra parts. When power is applied, the 15K resistor and 10uF cap at pin 15 will reset the counters to the zero count where pin 3 is at +12 and all other outputs are at zero. The 2 diodes (1n914) and 15 resistor form a AND gate so the clock pulse will be passed to the right side counter when the sequence starts.

Sắp xếp dãy 60 LED sử dụng LED ma trận Array In Array
Viết bởi Administrator
Thứ sáu, 09 Tháng 1 2009 00:57Mạch này khá là hay. Các pác có thể lắp và ứng dụng được nó!
http://soundandlightvn.blogspot.com
sưu tầm và biên tập từ nhiều nguồn, mọi ý kiến về kỹ thuật xin vui long liên hệ
soundandlightvn@gmail.com – 0906 715 077 rất mong được đóng góp của các độc giả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét