Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Quy trình thao tác bật và tắt hệ thống âm thanh

NGUYÊN TẮC: ON top down  (BẬT TỪ TRÊN XUỐNG)
                        – OFF down top (TẮT TỪ DƯỚI LÊN)
I. BẬT HỆ THỐNG
Bước kiểm tra trước khi khởi động
Sau khi hệ thống được lắp đặt - kết nối thiết bị đúng, cần kiểm tra các bước sau:
 • Vặn Volume POWER AMP (amply) trở về OFF, Công tắc cấp nguồn cho POWER AMP ở vị trí OFF
 • Kéo Volume Master, Group,… của MIXER về vị trí MINIMUM (OFF), Công tắc cấp nguồn điện cho MIXER ở vị trí OFF
 • Kiểm tra lần cuối đường dây tín hiệu High vào dúng amply để điều khiển cho loa Full-range. Và đưởng dây tín hiệu Low tại cross-over vào đúng amply để điều khiển cho loa Sub-woofer
Bước khởi động
 • BẬT công tắc cấp nguồn cho các thiết bị phát tín hiệu nguồn âm thanh như: Micro có dây, micro không dây, Organ, Guita, Trống điện tử, CD player, Midi Disk, Pre mic, …
 • BẬT công tắc cấp nguồn cho MIXER – CONSOLE (Bộ trộn)
 • BẬT công tắc cấp nguồn cho các thiết bị xử lý tín hiệu như: EFFECT, GRAPHIC EQUALIZER, ENHANCE, COMPRESSOR, CROSS-OVER,…
 • BẬT công tắc cấp nguồn cho POWER AMP của full-range trước
 • Vặn volume kiểm tra nếu có tín hiệu ra loa fullrange (OK) thì giảm volume amply fullrange về minimum và tiếp tục khởi động amply cho loa Sub-woofer.
Cân chỉnh căn bản thiết bị
 • Cân chỉnh các nút tại các thiết bị xứ lý: EFFECT, GRAPHIC EQUALIZER, ENHANCE, COMPRESSOR, CROSS-OVER,…sao cho phù hợp
 • Cân chỉnh Volume cho ngõ vào mixer & Mixer Master Out
 • Cân chỉnh các nút chức năng khác trên mixer như: Gain, High, Mid high, Mid Low, Frequency, Low, group, Aux, Insert,….sao cho phù hợp
II. TẮT HỆ THỐNG
 • Giảm Volume Master, Group của Mixer (OFF)
 • Giảm Volume POWER AMP & TẮT (OFF) công tắc cấp nguồn cho POWER AMP
 • TẮT công tắc cấp nguồn cho các thiết bị xử lý tín hiệu như: EFFECT, GRAPHIC EQUALIZER, ENHANCE, COMPRESSOR, CROSS-OVER,…
 • TẮT công tắc cấp nguồn cho MIXER
 • TẮT công tắc cấp nguồn cho các thiết bị phát tín hiệu như: Micro, Organ, Guita, Trống điện tử, CD player, Midi Disk, Pre mic, …
 •                                                            theo bahung.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét