Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Chất nổ lỏng sẽ dễ bị phát hiện hơn

Cho đến nay, khối Liên Hiệp Âu châu vẫn hạn chế việc đem những chất lỏng lên máy bay, gây khó chịu không ít cho hành khách. Không chỉ tại Âu châu mà còn rất nhiều quốc gia khác, Hoa kỳ chẳng hạn, cũng ra quy định rất chặt chẽ, hạn chế mang chất lỏng lên máy bay để ngăn chận bọn khủng bố che dấu chất nổ lỏng. Một tin mừng cho những người đi máy bay, vì rất có thể trong tương lai, luật này sẽ được hủy bỏ nhờ một trung tâm nghiên cứu của Đức quốc vừa phát minh ra phương pháp có thể nhanh chóng xác định thành phần của chất lỏng. Phát minh này dựa vào quang phổ học (spectroscopy) để phân tích thành phần hóa học của một chất lỏng qua ánh sáng phát ra. Phương pháp này cho tới nay vẫn không thể xử dụng một cách hoàn hảo vì những bao bì đựng hoặc những vật liệu bao quanh chất lỏng gây trở ngại. Nhưng hiện nay các khảo cứu gia đã thử xử dụng một tần số cao hơn để có thể xuyên qua các loại bao bì đựng chất lỏng và nhờ đó có thể phân tích thành phần chất lỏng chỉ trong vòng 1/5 giây! Tuy nhiên các khảo cứu gia cũng khiêm nhường thừa nhận rằng kỹ thuật này cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, và cho biết khi phát minh này đã hoàn hảo và được tung ra thị trường rồi thì sẽ được xử dụng phối hợp với những máy sacanner ở các phi trường.
Từ năm 2006, luật của khối Âu châu cấm hành khách không được mang theo hơn 100 ml chất lỏng trong hành lý xách tay và khối Âu châu dự trù sẽ duy trì luật cấm này cho đến năm 2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét